Historie


Historie Handbal Vereniging Blerick

Handbalvereniging Blerick is op 10 juli 1970 opgericht.

Op de genoemde dag in 1970 stonden een vijfendertig tal mannen en vrouwen aan de basis van een handbalvereniging op de linker Maasoever.

De meeste van hen waren kort tevoren opgestapt bij Athene ’56, de eerste handbalclub in de gemeente Venlo, waar zij het – na een aanvaring met de voorzitter – voor gezien hielden. De voorzitter van de nieuwe vereniging was Henk Verdonck, vijf jaar later opgevolgd door Piet Peeters die achtien jaar deze post beklede. In november 1993 trad Ben Idink aan als nieuwe voorzitter. Zes en een half jaar later werd hij opgevolgd door John Gommans. John was vanaf april 2000 tot november 2002 voorzitter van HVB. In februari 2003 werd aan de huidige voorzitter, Jo van Lierop, de voorzittershamer overhandigd.

De nieuwe vereniging, die voor een tenue in oranje/blauw koos, deed op prestatief gebied van meet of aan van zich spreken. Geen wonder. Van de startende spelers en speelsters had het merendeel het spelletje al onder de knie. Daarnaast eiste de handbalbond dat de nieuweling onder aan de ladder moest beginnen. Een snoer van titels in de zaal en – toen nog populair – op het veld werd aaneen geregen. Ook tijdens toernooien zetten de Blerickse mannen en vrouwen hun beste beentje voor.

In die eerste jaren was het pionieren geblazen. De club beschikte niet over een eigen home. Trainingen en wedstrijden moesten in de sporthal te Venlo worden afgewerkt. Een tijd lang deed een hoekje van een veilinghal dienst als oefenveldje. Op elkaar gestapelde groenten en fruitkisten markeerden dan de speelruimte. En ook de tijdstippen, waarop moest worden getraind, waren niet misselijk. Begin maar eens warm te lopen om 23.00 uur .. ! Ondanks alle beperkingen werden de handen flink uit de mouwen gestoken.

Spelers, speelsters en zelfs trainers, kwamen niet alleen binnen de lijnen in actie, maar bezetten ook diverse bestuursfuncties. Aan enthousiasme en improvisatievermogen ontbrak het niet.

Door de jaren heen kende handbalvereniging Blerick ups en downs. Opmerkelijk was het vertrek van een klein groepje leden dat in juni 1979 een tweede handbalvereniging in Blerick oprichtte. De nieuwe club, die Delphi werd gedoopt, hield het overigens maar twee jaar vol.

De periode – ruw genomen – tussen 1980 en 1990 moet voor de standaardteams als ‘de magere jaren’ warden omschreven. Beide teams bleken niet langer bij machte de uitstekende verrichtingen van de beginperiode te continueren.

Het eerste damesteam verdween voor lange tijd in de anonimiteit van het afdelingshandbal. Heel wat aankomend vrouwelijk talent liet het op een gegeven moment afweten. Zo rond hun achttiende. Beroeps- of studiekeuze, met vaak een tijdelijke vestiging elders, was doorgaands aanleiding om voortijdig of te haken. In de negentiger jaren volgde een opvallende revival. Dames 1 stootte binnen enkele jaren van de afdelings tweede klasse door naar de landelijke eerste divisie. Het op een na hoogste niveau en het heeft er alles van dat HV Blerick zich in dat milieu zal kunnen handhaven.

Het eerste herenteam zakte weliswaar niet zo diep weg, maar het duurde vele seizoenen om vanuit de derde divisie naar omhoog te klimmen. Rond het twintigjarig bestaansfeest van de club slaagden de heren er in naar de tweede divisie te promoveren. Het was geen blijvertje. Drie seizoenen later was men terug bij af. Niet voor lang echter en vervolgens blies ons herenteam een paar jaar op rij een stevig partijtje mee in opnieuw de tweede divisie. Na afloop van het seizoen 1998/1999 kon de vlag in top en voor het eerst in de historie van de vereniging stootte een herenteam door naar de eerste divisie. Het verblijf duurde slechts een jaar en nu staan de mannen voor de uitdaging het verloren gegaan terrein terug te veroveren.

Niet vergeten mag worden dat, buiten de vaandelteams om, diverse dames- en heren seniorenteams en zelfs een veteranenteam met handbal bezig waren en nog zijn. Zij staan niet zo rap in het licht van de schijnwerpers -… de meeste aandacht gaat immers uit naar het eerste… – maar de inzet en het handbalplezier is er niet minder om.

In de beginjaren telde HVB louter seniorenteams. Dat brak de club op toen tegen het einde van de zeventiger jaren een aantal oudgedienden een punt achter zijn handbalactiviteiten zette. Op dot moment bleek de jeugd niet gaar gestoomd voor het grote werk. Vervolgens werd de jeugdopleiding voortvarend ter hand genomen. Het in gebruik nemen van sporthal Egerbos in 1975 was een ware uitkomst. Sindsdien is Egerbos de thuishaven van HVB en in 1989 werd zelfs een tweede hal bijgebouwd. Dit ging ten koste van het speelveld buiten en van dan of spelen de HVB-teams, die aan de veldcompetitie deelnemen, hun wedstrijden binnenshuis.

De jeugdafdeling floreerde door de jaren heen op hoog niveau. Titels in zaal- en veldcompetitie en overwinningen in bekertoernooien zijn legio. Ook op landelijke niveau werden successen geboekt en jeugdspelers/- speelsters drongen door tot provinciale en landelijke selecties.

Leden van verdienste:

Piet Peeters z.g.; in november 1993 benoemd tot erevoorzitter.
Cas Cuijpers; in november 1990 benoemd tot erelid.
Leo Hafmans; in november 1993 benoemd tot erelid.
Ben Idink; in november 1999 benoemd tot erelid.

Dragers zilveren HVB – speld (25 jaar lid):

1995; Jan Beurskens, Huub van Gestel, Theo van Gestel, Leo Hafmans, Henk Rutten, Bea Saris.
1996; Martin Boots, José Janssen, Nel Zwarts.
1997; Piet Kuijpers, Peter Merkx.
1998; Thea Hafmans.
1999; Ted Ruijtenbeek.
2000; Eed Berretty z.g., Marcel Camps, Ben Idink.
2001; Hans v.d. Velden.
2002; Cas Cuijpers.
2003; Leon Geraads, Hans Faessen.


Reacties zijn gesloten.